کانون آگهی وتبلیغاتی شیوه با یک دهه فعالیت مستمر و حرفه ای با ” ارائه راهکارهای جامع در تبلیغات” روند تصمیم گیری و انجام پروژه های طراحی گرافیک،چاپ، هدایا و سایر نیازمندی ها را تسهیل نموده است. کانون آگهی وتبلیغاتی شیوه، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عضو انجمن صنفی کارفرمایی کانون های تبلیغاتی استان فارس و انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران می باشد.